Eerste Spoor

Spoor 1 heeft als doel terugkeer naar de werkvloer, huidige functie, dan wel een nieuwe/aangepaste functie binnen de organisatie. Door uiteenlopende redenen of omstandigheden kan het voorkomen dat een werknemer zijn/haar werkzaamheden niet meer naar behoren kan vervullen. Omwille van fysieke of psychische klachten of een combinatie van beide.

Niet zelden is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Het bespreken en oplossen van een dergelijk conflict heeft onze 1e prioriteit. Vaak kan een 3e partij of buitenstaander er met een frisse blik naar kijken; IN DE BASIS heeft dit al vele malen gedaan. Onze werkwijze is actief, positief en realistisch. Altijd met de intentie om er samen goed uit te komen.

Enkele stappen die voorkomen in onze spoor 1 aanpak:

  • Uitgebreid persoonlijk intakegesprek, zowel met werkgever/leidinggevende als werknemer.
  • Opstellen van een actieplan;
  • Effectieve coaching (minimaal 12 gesprekken van 1 uur);
  • Begeleiding van reintegratie op de werkvloer
  • Regelmatige evaluatie met alle betrokkenen
  • Dossiervorming en eindevaluatie