Tweede Spoor

Spoor 2 reïntegratie: een ‘UWV proof’ traject met optimale reïntegratie kansen voor de werknemer. Wanneer de werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dat een lastige situatie voor de werkgever en de werknemer. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar door de beperkingen kan hij/zij helaas de functie niet meer uitoefenen binnen de huidige organisatie. Spoor 1 is inmiddels doorlopen en de focus ligt nu op een passende functie buiten de huidige organisatie.

Wanneer niet snel en tijdig genoeg actie wordt ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Om die reden is het belangrijk om een volledig spoor 2 traject aan te bieden waarbij, naast de verplichte wet verbetering poortwachter (WVP) stappen, de focus ligt bij het vinden van een passende functie. Voor de start van ieder spoor 2 traject, is het van belang dat er een recente FML en arbeidskundig onderzoek heeft plaatsgevonden (niet ouder dan 3 maanden). Enkele stappen die voorkomen in onze spoor 2 aanpak:

  • Uitgebreid persoonlijk intakegesprek;
  • Opstellen van een trajectplan;
  • Sollicitatie & LinkedIn training;
  • Loopbaancoaching (minimaal 12 gesprekken van 1 uur);
  • Inzet jobhunter;
  • Arbeidsgewenning projecten of proefplaatsingen;
  • Dossiervorming zoals opgenomen in WVP;