Privacy statement – In De Basis Loopbaanadvies

Inleiding

In De Basis neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Info@inde-basis.nl.

Wie is In De Basis?

In De Basis, Oude Boazstraat 10 7941XP Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55929036. In De Basis is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door  In De Basis de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt In De Basis jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor In De Basis persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens In De Basis voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door  In De Basis worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde : Financiële administratie

Gegevens : Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Facturatie

Gegevens : NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag :. Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Verlenen van de dienst zelf (spoor 2, loopbaantrajecten, detachering, mobiliteitsovereenkomsten)

Gegevens : NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren (waaronder gegevens ziekteverzuim), Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Afhandelen klachten

Gegevens : NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf (spoor 2, loopbaantrajecten, detachering, mobiliteitsovereenkomsten)

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren (waaronder ziekteverzuim gegevens), Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde : Nieuwsbrief

Gegevens : Naam, E-mailadres

Grondslag : Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang : Commercieel belang

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde : Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens : (Bedrijfs)naam, E-mailadres

Grondslag : Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang : Commercieel belang

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

In De Basis heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In De Basis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Daarnaast maken we gebruik van ‘embeds’ waarmee inhoud van derden getoond kan worden. Bijvoorbeeld voor het insluiten van video of foto. Via die embeds kunnen ook cookies van derden geplaatst worden.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van In De Basis heeft daar geen invloed op.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij In De Basis over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij In De Basis. Je kunt verzoeken dat In De Basis je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om In De Basis te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van In De Basis of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van In De Basis te verkrijgen. In De Basis zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat In De Basis je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door In De Basis

Een verzoek kan verstuurd worden naar Info@inde-basis.nl. In De Basis zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat In De Basis een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien In De Basis je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en In De Basis ;
  • Externe adviseurs. 
Het kan zijn dat In De Basis verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop In De Basis je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar Info@inde-basis.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop In De Basis jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Info@inde-basis.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.