Werkfit Maken

Werkfit maken kan bestaan uit de volgende activiteiten:

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

leer je je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. Je leert om (beter) om te gaan met je belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke- als in de leefsfeer. In dit kader valt o.a. te denken aan de inzet van re-integratieactiviteiten met als doel assertiever worden, grenzen leren aan te geven, empowerment en het verhogen van weerbaarheid. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om de fysieke fitheid te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden, waarbij het gaat om het beheersbaar maken van de problematiek, zodat de focus van de klant op de werkhervatting kan worden gericht.

Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden kan worden ingezet voor als je wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten zijn er o.a. op gericht om een arbeidsritme op te bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Re-integratieactiviteiten die behoren tot deze hoofdactiviteit, worden ingezet om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op jouw capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen je bij de zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Samen onderzoeken we functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren/beroepsrichtingen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.

Ook kan je ondersteuning krijgen bij het concreet zoeken naar en onderzoeken van bekende en verborgen vacatures baanopeningen. Hierbij word je onder andere geholpen met het (up-to-date) maken van een goed CV en sollicitatiebrief, het inzetten van Social Media en leer je jezelf zichtbaar te maken voor werkgevers, waarbij je je ten opzichte van andere sollicitanten gaat onderscheiden.

 

klanttevredenheidsonderzoek-2023          klanttevredenheidsonderzoek-2024